................ Courání po polích, cvičení nosu ve stopě
>